KROLF-DAG FOR ALLE

Generationernes dag blev afviklet

Onsdag den 6. juli 13.00 - 15.00 på plænen ved Kærsmindebadet

hvortil var inviteret bedstefædre-/mødre

med

børn og børnebørn.

Det var set frem til dagen med stor spænding, men heldigvis var dagen tilsmilet med høj sol.  Stor var overraskelsen, da det viste sig, at 78 (heraf 29 børn) havde taget imod tilbuddet. Under kyndige hænder blev gæsterne guidet rundt på banene. Efter turen på græsset blev der trakteret med kaffe og kage til de voksne og sodavand og kage til børnene.

Børnene fik til sidst overrakt et fint diplom, som synligt bevis på deres deltagelse.

Arrangementet må helt igennem betegnes som vellykket og resulterede da også i nye medlemmer.

Arrangementet vil derfor sikkert blive gentaget.