Arbejdsfordelingen skal kun ses som en overordnet beskrivelse, idet det tilstræbes, at bestyrelsen selvfølgelig skal kunne virke på alle poster samt, at man iøvrigt deltager ad hoc i alle opgaver om nødvendigt

Formanden er tillagt følgende arbejdsopgaver:

 • ·         Postformidler, videresender henvendelser til relevante personer.
 • ·         Leder, fordeler og uddelegerer klubbens opgaver, alt efter beføjelser.
 • ·         Udarbejder dagsorden og indkalder til bestyrelsesmøder og generalforsamlinger.
 •      Er den, der foretager den udadvendte kontakt til kommunale myndigheder, foreninger samt DAI, når kontakten ikke er fordelt til andre i bestyrelsen.
 • ·         Overordnet kontakt med pressen
 • ·         Foreningens vedtægter.

 Næstformand

 • ·         Stedfortræder for formanden i alle anliggender.

Tilrettelægger:

 • ·         Holdkampe
 • ·         Tilrettelæggelse af turneringer/ stævner.
 • ·         Løbende kontakt til pressen omkring stævner, turneringer
 • ·         Den der sikrer, at der tages initiativ til nye tiltag i klubbens aktiviteter.

 Kassereren :

Er tillagt følgende arbejdsopgaver:

 • ·         Føre klubbens regnskab
 • ·         Udarbejde årlige budgetter sammen med formanden.
 • ·         Udarbejde årsregnskaber
  •  Søge om aktivitetsstøtte ved kommunen eller andre om økonomisk støtte til klubben – alt i i samarbejde med formanden eller et andet bestyrelsesmedlem.
 • ·         Sørger for ind- / udbetalingersamt have kontakt til bank.
 • ·         Føre medlemskartotek.
 • ·         Opkræve kontingent
 • ·         Indsende medlemsoplysninger til relevante organisationer (DIF)
 • ·         Hjemmeside

 Sekretær.

Udarbejder referater fra:

 • ·         Bestyrelsesmøder og generalforsamlinger.
 •           Assisterer kassereren med registrering af nye medlemmer og bistå                som kontingentkasserer hos medlemmer uden Netbank
 • ·         Ansvar for at nye medlemmer føler sig velkomne i klubben.

 Bestyrelsesmedlem                      Stævner:

 • ·         Køb af lotterigevinster.
 • ·         Salg af lotteri

Ansvar for løbende at diskutere klubbens målsætninger og opfyldelsen af disse.

 Suppleant.

Er tillagt følgende arbejdsopgaver:

 • ·         Assistere ved stævner (lotteri)
 • ·         Assistere næstformanden vedrørende tilrettelæggelse af stævner og turneringer.
 • ·         Stå for holdinddeling ved de ugentlige træninger.
 • ·         Ansvar for materiel og inventar.