Generalforsamling 2020 afholdes tirsdag den 24 marts i Randers Badmintonhaller - Boghvedevj 30, Randers 8920

Forslag skal være formanden i hænde 8 dage før general-forsamlingen

Efter generalforsamlingen er klubben vært ved en middag.

Drikkevarer er for egen regning.

 

Af hensyn til borddækning er tilmelding nødvendig:

Tilmelding senest:                Mandag 16.marts 2020

 

Tilmelding til:       Aase M. Jensen

Telefon:                 6167 7213

Mail:                     

aasemartine@live.dk

 

AFLYST på grund af coronavirus