Kontingent

Ved en ekstraordinær generalforssamling den 12. oktober 2017 blev det vedtaget, at den årlige kontingent udgør kr 300,- For nye medlemmer, der starter i august er kontingentet for august-december (incl) sat til 150 kr. Ved start pr. 1 november er der gratis kontingent resten af året.

Kontingentet indbetales ved starten af det nye år - dog senest 1. marts  - ved indbetaling på klubbens konto i Sparekassen Kronjylland med tydelig angivelse af navn på indbetaler.

Konto: 9321 0011496415