GENERALFORSAMLING – RANDERS KROLF

Torsdag den 8. marts 2018 kl. 15:00

Randers Firma Sports Klubhus

Gl. Viborgvej, Hornbæk

 

DAGSORDEN:

1.    Valg af dirigent

2.    Formanden fremlægger årsberetning til godkendelse.

3.    Kassereren fremlægger revideret årsregnskab til godkendelse.

4.    Indkomne forslag – herunder valg til bestyrelse

Forslag skal være formanden i hænde 8 dage før generalforsamlingen.

5.    Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleant

Følgende på valg (lige år)

  • Bent Sørensen (villig til genvalg)
  • Aase Martine Jensen (villig til genvalg)

6.    Bestyrelsesmedlem (Ledig)

7.    Valg af suppleant

  • Kathrine Uhrenholt (villig til genvalg)

8.    Valg af revisor og suppleant

  • Viola Wittenkamp (villig til genvalg)

9.    Valg af suppleant

  • Birgit Pedersen (villig til genvalg)

10. Eventuelt

 

Alle medlemmer er velkomne.

Ved generalforsamlingen er foreningen vært ved kaffe/the og kage.

 

Af hensyn til borddækning er tilmelding nødvendig:

 

Tilmelding til:                 Aase M. Jensen

Telefon:                           6167 7213

Mail:                                aasemartine@live.dk

 

Tilmelding senest:                          torsdag 22. februar 2018

 

Venlig hilsen

Bestyrelsen