Bronze overækkelse til Sonja Olesen,Møldrup

Bronze til Kjeld Dahl, Møldrup

Sølv til Bente Grænse, Hammelbanen

Sølv til Henning Christensen. Randers Naturmotion

Guld til Birgit Pedersen, Randers Naturmotion