"En anderledes dag"

Torsdag den 12. oktober 2017

"En anderledes dag"

I Randers Krolf

1.

Officiel indvielse af nye baneanlæg og klubfaciliteter.

Byrådsmedlem Torben Hansen var inviteret til at klippe den ”røde tråd”, hvilket fandt helt præcist kl.13:00.

Torben Hansen indledte sin korte indvielsestale med at nævne, at vejret i dag formede sig næsten orkanagtig med kraftigt rusk i de omkringstående træer. Det holder imidlertid ikke klubbens medlemmer tilbage fra at møde frem i dag, sagde Torben Hansen ”for I spiller  jo krolf hele året rundt, uanset vejret”.

Det stormfulde vejr gjorde det næsten umuligt at høre, hvad Torben Hansen nævnte i sin tale, dog refererede han klart til de mange fine resultater, han kunne se vi havde opnået gennem deltagelse i stævner og lignende arrangementer, jfr. vores hjemmeside. Torben Hansen fandt, det i øvrigt dejligt, vi havde valgt at slå os ned på arealerne ved Randers Firma Sport.

Torben Hansen kunne i øvrigt bekræfte, at Randers Krolf var en klub med virkelig gang i, hvilket han ved selvsyn ofte havde konstateret, når han på cykel havde passeret fordi de gamle baner ved Kærsmindeparken på sin vej frem og tilbage fra sit hjem i Helsted og set medlemmer i fuld aktivitet.

Torben Hansen klippede herefter den røde tråd og erklærede baneanlægget for indviet.

2.

Klubmesterskabet.

Straks efter klipningen af den røde tråd gik klubben i gang med afvikling af Klubmesterskaberne.

56 ud af klubbens 86 medlemmer var tilmeldt mesterskabet, der som sædvanlig blev afviklet over 3 omgange, nemlig 2 omgang før kaffepause og 1 omgang efter.

Vejret havde ikke ændret sig ikke inden mesterskaber, som blev afviklet i rusk og regn på de nyanlagte baner ved Firma Sportens og Spejdernes klubhus.

Vejret holdt kun et par enkelte af de tilmeldte tilbage fra at deltage. Ingen valgte at afbryde spillet selvom det stormfulde vejr til tider fik de høje træer til at ligge næsten vandret. I stedet så man spillerne vandre rundt som små rummænd indhyllet i masser af regntøj. ”Medlemmer som trodser vejr og vind”, som Torben Hansen antydede.

På trods af det elendige vejr, vi var blevet tildelt på vores festdag, var det fantastisk at se de resultater, der blev præsteret på banerne med flere hole in one og bunkevis af 2ére. Godt gået, når der var tale om nyanlagte baner, der visse steder hurtigt blev ”trådt godt op” på grund af den megen regn og i takt med aktiviteten omkring hullerne.

Efter de 3 runder kunne klubmestrene placeres.

3.

Ekstraordinær generalforsamling.

 Efter dysten på banerne var tiden kommet for afvikling af den ekstraordinære generalforsamling, som var indkaldt alene for fastsættelse af højere kontingent.

Svend Erik byd velkommen, hvorefter vi gik over til valg af dirigent. Tonny Andersen blev valgt. Tonny konstaterede, at indkaldelse til generalforsamlingen var i fuld overensstemmelse med vedtægterne, og oplyste, at der kun var et pkt. på dagsordenen – nemlig:

 ·         Kontingentforhøjelse

 Herefter redegjorde Bent for klubbens økonomi med henvisning til det udleverede resultatopgørelse pr 12. oktober 2017. Bent forklarede, at det negative resultat ikke kom som en overraskelse for bestyrelsen, idet det kunne henføres til klubbens investering i grill og tilskuddet til klubdragter.

 Klubbens høje aktivitetsniveau på turneringsområdet og måske manglende fremtidig udsigt til andel i overskud fra Randers Open har imidlertid gjort det nødvendig med en kontingentforhøjelse. En kommende husleje, var selvfølgelig også medvirkende årsag samtidig med, at planerne om opførelse af et redskabsskur, investering i egne maskiner ville bevirke, at der fremover skulle betales for div. forsikringer.

Bent understregede, at det fremlagt budget for 2018 uden kontingentforhøjelser, viser et negativt resultat på o/5.000,- omvendt vil vedtagelse af en forhøjelse af kontingentet fra kr. 200,- til kr. 300,- betyde, at regnskabet vil kunne vise et positivt resultat i omegnen af kr. 3 - 4.000,-

 Klubbens forslag til kontingentforhøjelse blev herefter gjort til genstand for drøftelse. Der udspandt sig en mindre dialog, hvorefter kontingentet for 2018 blev enstemmigt vedtaget med:

 Kr. 300,-

4.

Pølsebord og kåring af klubmester.

Den lange dag på banerne indrammet af rigtigt efterårsvejr med rusk og regn, blev for de flestes vedkommende afrundet med deltagelse i et særdeles fint pølsebord fra Frederiksberg Slagteren med overdådigt indhold.

Efterhånden som medlemmerne var ”spist af” fortsatte festlighederne med uddeling af medaljer til de 3 vindende indenfor dame- og herrerækken.

 Placeringen blandt damerne:

1.       Gitte Bonde

2.       Aase Kjær

3.       Kathrine Uhrenholt

Blandt herrerne fordelte medaljerne sig således:

1.       Ib Christensen

2.       Henning  Nielsen

3.       Erling Johansen

 Dagen sluttede med, at man bortloddede gevinsterne til et solgt lotteri.