Klubaftner 

Der arrangeres klubeftermiddag / aften den sidste torsdag i måneden efter almindelig træning, da lokalet er udlånt til anden side om onsdagen. Hygge/ spil afsluttes med spisning ved 18 tiden. Første gang er den 31. oktober.

Men som følge af corona virus er al klubvirksomhed indstillet 

 

 

 

 


 

Omtale tidligere klubaftner

I forbindelse med årets første træning i 2019 blev der under 3´halvleg givet udtryk for ønske om en månedlig klubaften.

Tanken er, at klubaftenen på sigt skal foregå en gang om måneden i efterårs- og vinterperioden (oktober – april begge incl).

Bestyrelsen støtter forslaget, idet bestyrelsens ambitioner er at få et endnu mere levende klubliv, lidt mere fællesskab og lidt mere socialt liv, end vi allerede har nu.

En klubaften vil typisk kunne forme sig således:

Få svar på dine spørgsmål. Selv om man har spillet krolf i flere år, kan der stadig være ting, som man er i tvivl om. Det kan være oplysninger om klubben, regler, slagteknik og spilletaktik. Det vil der være tid og mulighed for at få afklaret ved en klubaften, hvor man vil blive mødt af en fra bestyrelsen eller anden kompetent person, der kan hjælpe og vejlede (så godt vi kan).

Mangler du en makker. Som nybegynder med interesse i at deltage i den årlige holdturnering, står man måske uden makker. Onsdag aften vil være en aften, hvor der vil være mulighed for at møde en anden, der også mangler en makker.

Drop in. Hvis man kender nogen, der kunne have lyst til at høre nærmere om krolf, så inviter dem til at komme en onsdag aften og opnå en følelse af at være en del af klubben og dermed føle sig velkommen.

Vi håber, at rigtig mange vil benytte sig af denne mulighed, så klubben på den måde måske kan hverve nye medlemmer.

 

Men tanken er, at onsdag aften skal være en aften, hvor man kan hygge sig i hinandens selskab, hvor konceptet strækker sig ud over en snak om krolf til, at man sammen kan spille forskellige spil.

Der kan nævnes:

  • Whist og alle andre former for kortspil.
  • Bobspil.
  • Dart.
  • Brætspil

eller hvad man nu ellers har lyst til at spille.

Vi tror, at vores medlemmer hurtigt vil finde sammen i grupper og hygge sig sammen.

Alt i alt skal det være en aften, hvor det sociale er i fokus.

Alt efter, hvor stor interessen er for en klubaften og efter, hvordan det hele kommer til at fungere, er det tanken at forsøge med andre sociale arrangementer i form af fx fælles spisninger.

Klubben ønsker at afprøve konceptet ved en klubaften i cafeteriet:

Onsdag den 23. januar 2019.

Medbring selv det du har lyst at nyde i løbet af aftenen.

Øl og vand vil kunne købes.

Se omtale af den første klubaften under: Fanebladet fotoalbum

Randers Krolf