Fotoalbum

I denne tid, hvor coronavirus har lammet al idræt, såvel inden- som udendørs, er der ikke meget at berette omkring krolf.

Men jeg har lagt vejen forbi klubhuset og finder anledning til at nævne, at det første du oplever, når du kører ind til klubhuset, er, at du nu færdes på tørt underlag og kan bevæge dig rundt omkring klubhuset uden, at fodtøj bliver mudret helt til.

Stilladset står klar til, at murerne kan gå i gang med opmuringen omkring tilbygningerne.

Inde oplever du, at de nye rum er etableret med skillevægge og klar til det videre forløb. Lofterne er klar til montering af beklædning - her håber vi jo, at de beklædes med lyddæmpende troldteksplader. 

Alt i alt bærer det præg af, at byggeriet skrider planmæssigt frem.

På et tidspunkt blev der talt meget om, at vi så frem til tiden efter byggeriets afslutning, så vi kunne komme i gang med at indrette os på alle områder.

Nu må vi desværre tænke: "Når først vi kommer på den anden side  af coronavirusset så....."

Jeg har vedhæftet et par fotos.