Sidste nyt

Turneringsreglement 2024.

 1. Turneringen afvikles efter de af DAI sidst godkendte spilleregler.
 2. Spillere skal være medlem af en klub under DAI.
 3. Spillere kan kun repræsentere en klub.
 4. Et hold består af 4 spillere, som spiller 3 x 12 huller.
 5. Det hold som har hjemmebane, sørger for dommer til kampen, kan være en af spillerne. Dommeren er højeste myndighed. En uenighed afgøres på stedet, inden kampen fortsættes. Dommeren fører slagsedler, og resultatet skal godkendes og underskrives af såvel dommer som udeholdet ved kampens slutning.
 6. Flytning af kampe aftales indbyrdes, ingen kamp kan flyttes ud over sidste spilleuge.
 7. Nr. 1 og 2 i hver pulje deltager i holdfinalen. Videre deltagelse til DM sker efter en fordelingsnøgle udarbejdet af DAI.
 8. Afgørelse af placering i turnering.
  • 1. Højst opnåede antal point.
  • 2. Ved pointlighed opnåede point i indbyrdes kampe.
  • 3. Færrest antal slag i indbyrdes kampe.
  • 4. Højeste difference i indbyrdes kampe.
  • 5. Færrest slag i samtlige kampe.
 9. Udebliver et hold fra en påsat kamp, medregnes ingen af det pågældende holds kampe, og holdet placeres sidst i puljen.

 

  Kvalifikation til individuelt mesterskab.

   10.  Alle åbne stævner for klubber under DAI Midtjylland, hvor der ikke er begrænsninger i antal tilmeldte, tæller som kvalifikation.

    11. Der spilles 3 x 12 huller på 3 forskellige baner.

    12. Man skal have deltaget i mindst 3 tællende stævner.

    13. De 3 bedste placeringer tæller i det endelige regnskab.

    14. De 48 bedste damer og de 48 bedste herrer går videre til regionsmesterskabet, hvis plads nr. 48 deles af flere går de alle videre. Den arrangerende klub fylder op så puljer kan deles med 4. Disse fyldspillere kan ikke gå videre til DM.

    15. De 8 bedste damer og de 8 bedste herrer fra kvalifikationslisten går direkte videre til DM. De 8 bedste damer og de 8 bedste herrer fra Regionsmesterskabet går videre til DM, er man allerede kvalificeret fra listen, fyldes der op fra Regionsmesterskabet.

16. Ved alle regionsmesterskaber spilles med dommer, kan ikke samtidig være spiller.