De sidste nye og udførlige spilleregler finder du her: https://dai-sport.dk/wp-content/uploads/2024/03/Krolfregler-2024.pdf

Spilleregler i korte træk:

Det gælder om at få kuglen i hul på færrest antal slag.
Kuglen skal placeres bag en udslagslinje før slaget foretages og er først i spil, når udslagslinjen er passeret.
Først slår spiller 1 et slag, dernæst spiller 2, spiller 3 osv.
Rækkefølgen bibeholdes hele tiden.

Spillerne skiftes til at slå ud ved hvert hul.

Hvis man har ført kugle, dobbeltslag, slag til forkert kugle og for tidligt slag, tildeles et slag og alle implicerede kugler flyttes tilbage.

Man må ikke flytte nummerskilt eller andre forhindringer som står fast, hvorimod nedfaldne blade, grene og lignende godt må fjernes inden slaget, så længe kuglen ikke rykker sig. Det koster et slag, hvis kuglen rykker sig.

Hvis man direkte fra udslagsstedet slår sin kugle i hul, er det hole in one, og den tæller 0 slag.

Hvis man har slået sin kugle hen i nærheden af hullet på 1 slag og så bliver hjulpet i hul af andre,
er det ikke hole in one og tæller derfor som 1 slag.

Kuglen kan komme til at ligge “umuligt” ifølge spillerens egen vurdering (under busk, bord, bænk el.)hvor der stadig er bane. Spilleren kan vurdere at udføre slaget, hvor kuglen er placeret eller flytte kuglen tilbage til udslagsstedet.

Hvis kuglen ryger helt ud af en markeret bane, flyttes kuglen ind på banen igen et køllehoveds længde til banens kant, Det koster et slag. Spilleren må gerne placere sig uden for banen.

Kuglen flyttes altid ind på banen, hvor den blev skudt ud og ikke hvor den stopper. Kuglen flyttes ind på banen, næste gang det er spillerens tur og placeres på dommerens anvisning. Først næste gang igen, at det er spillers tur, slår han sit næste skud.
Det er gratis, hvis andre har skudt kuglen uden for banen. Hvis kuglen har været ude af banen men ved egen kraft kommer tilbage på banen, er den stadig i spil.

Når kugler ligger klods slår man til egen kugle men modstanders kugle genplaceres, egen kugle bliver liggende.

Når kugler ligger klods over hul er ingen kugle i hul og skal spilles, eventuelt genplacering af kugler sker til hulkant. Kuglen skal berøre bunden eller ligge ovenpå en kugle, der berører bunden, for at være i hul. Hvis spillernes kugle kun flytter sig lidt og havner helt eller delvist, hvor modstanderens kugle lå, skal begge kugler genplaceres.